خانم دکتر گرانپایه به جای زندگی آرام و مرفه کار توی روستاها را انتخاب کرده است. شما حاضرید این ایثار را انجام دهید؟

نظرتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید