۱. طرح تعیین حداقل سن ازدواج ۲. عدم نیاز به اذن پدر و حکم دادگاه ۳. طرح خروج از کشور زنان خواهان شرکت در المپیادها و رقابت های علمی، ورزشی، فرهنگی و اقتصادی ۴. طرح قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۵. طرح اعطای مسئولیت مالی و اداری فرزند از جد پدری به مادر در زمانی که حضانت با مادر است ۶. طرح اصلاح ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی که به موجب آن شوهر راسا قادر به منع اشتغال زن نخواهد بود ۷. اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی که پدران خارجی دارند وضعیت

نظرتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید