آیا شما هم بدون هیچ ترهم بخشی به کودکان کار کمک نمیکنید و معتقدید صدقه شما میرود در جیب اربابانشان؟

نظرتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید