علی عباسی روحانی جوان و گروهی از خیرین مشهد، التیامی بر درد جذامیان کشورمان هستند؛ همانهایی که سالهاست از طرف مردم طرد شده اند. عباسی میگوید عزمش را جزم کرده تا همه مردم ایران را با مجذومان آشتی دهد

نظرتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید