کاست عاشق ایران است. برای معرفی لهجه های مختلف و متنوع ایران، دستکاری را تقدیم شما کرده است. کاردستیهایی با لهجه های شنیده شده و شنیده نشده از ایران. این پست، تقدیم به همه مشهدیهای عزیز

نظرتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید