به پناهی برای تعداد زیادی از کودکان افغان و دیگر مهاجرین تبدیل شده است . به درخواست ایشان، به اسم و تصویر ایشان، اشاره ای نشده است.

نظرتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید