در دنیا که تمامی گروه ھای عضلانی بدن به صورت ھمزمان فعال می شوند این ورزش مدتی ست که در ایران بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. سیتی به این ورزش عجیب سر زده است 

نظرتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید