در کردستان هم شیوه ای از این داستان کهن را با ساز و آواز نقل می کنند. ایوان در این بخش از قصه و ساز، به گوشه ای از این روایت پرداخته است.

نظرتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید